certificeringer

dk  de  greenland  faer

Garanti

 • Garanti - Vi tilbyder 2 års garanti efter gældende regler i købeloven
 • Garantien gælder ikke for dele eller produkter beskadiget under transport, montering eller reparation efter levering fra BLADT DIESEL.
 • Garantien dækker ikke skader eller defekter, der skyldes unormal brug, forsømmelighed, væddeløb, kørsel, forberedelse til konkurrence, overbelastning, utilstrækkelig smøring, kavitation, eller normal slitage. Garantien dækker ikke skader eller mangler, er resultatet af brug af dele ikke er godkendt af BLADT DIESEL eller anden form for forkert installation eller justering af parametre, misbrug, uheld, lynnedslag, forkert opbevaring, korrosion, vanrøgt eller manglende overholdelse af forordning i de relevante manualer og vedligeholdelsesvejledning. Garantien dækker ikke frost sprængning/ frost skader. Forkert valg af propel eller gearing af gearkassen kan have en indvirkning på garantier.
 • at sikre, at garantien er gyldig, skal BLADT DIESEL eller en repræsentant syne og godkende indbytningen af motor inden denne tages i brug, således at eventuelle fejl kan rettes inden motoren tages i anvendelse. Omkostninger forbundet med dette syn betales af kunden.
 • Alle vores kunder tilbydes støtte til og under installationen.
 • Alle reservedele leveres uden beregning i garanti perioden.
 • Alle garantireparationer skal ske i vores værksted, og det op til køberen at levere motoren til os. Vi afholder ikke omkostningerne ved udtagningen og montering af motoren i båden igen.
 • For den garanti, der for udskiftede dele returneres til BLADT DIESEL senest 14 dage efter modtagelsen af de nye. Ellers debiteres kunden i henhold til gældende kunde prisliste.

 

 

 • BLADT DIESEL er behandlet med JOTUN Marine coating program som er en af verdens førende fabrikanter inden for marine maling.

  Formålet er at beskytte motoren  mod korrosion, i det barske miljø så den fremstår pæn i mange år.